1. Bezwzględnie przestrzegać etykiety Dojo.
 2. Ściśle wykonywać polecenia wydawane przez instruktora prowadzącego zajęcia.
 3. Przed przystąpieniem do udziału w treningach należy wypełnić i podpisać deklarację członkowską, oświadczenie oraz posiadać zgodę lekarza. W przypadku osób niepełnoletnich posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
 4. Za utajnienie przed lekarzem dopuszczającym do treningu karate chorób mających wpływ na bezpieczeństwo ćwiczącego, w razie wypadku winę ponosi uczestnik (w przypadku osób niepełnoletnich – rodzic/opiekun).
 5. Członek klubu może uczestniczyć w zajęciach wyłącznie w swoich grupach w zależności od stopnia i wieku ćwiczącego. W przypadku zmiany grupy (sekcji) potrzebna jest zgoda Sensei/Shihan.
 6. Na treningi należy przychodzić punktualnie w czystych kimonach lub strojach sportowych.
 7. Osoby posiadające minimum 4 kyu mogą uczestniczyć w treningach wszystkich grup pod warunkiem dostosowania się do wymogów danej grupy.
 8. Wysokość składek członkowskich :

a. wpisowe dla osób rozpoczynających zajęcia (nowo przyjętych) wynosi 30 zł. Członkowie Klubu opłacają roczne ubezpieczenie w wysokości 20 zł.

b. miesięczna składka członkowska wszystkich grup ćwiczebnych wynosi 80 . W przypadku sekcji samoobrony składka członkowska wynosi 90 (zajęcia 2 x w tygodniu po 1,5 godz.)

c. gdy w treningach karate uczestniczy więcej niż jedna osoba z jednej rodziny, wówczas jedna z nich płaci 80 zł, a pozostałe po 60 . Zniżka ta ma zastosowanie w przypadku sekcji karate. W sekcji samoobrony zniżka ta nie występuje!

d. w przypadku uczęszczania w zajęciach karate RAZ w tygodniu składka członkowska jest zmniejszana o połowę. W tym przypadku nie przysługują zniżki omawiane w punkcie „c”.

e. składki należy wpłacić na konto klubu: Bank BGŻ 08 2030 0045 1110 0000 0257 1140 lub gotówką w siedzibie klubu przy ul. Krupniczej 8a w Tarnowie (Hala TOSiR).

 1. Po opłaceniu składki członkowskiej i rezygnacji uczestnika z zajęć z przyczyn niezawinionych przez klub, składka nie będzie zwracana!
 2. Składkę członkowską należy opłacić z góry na dany miesiąc.
 3. Zwolnienie z opłat składek członkowskich przysługuje członkom klubu posiadającym status członka honorowego, instruktorom prowadzącym zajęcia treningowe i osobom posiadającym minimum 1 dan.
 4. Dzieci od 6 do 12 lat uczestniczą w zajęciach ogólnorozwojowych z elementami karate.
 5. Młodzież od 12 roku życia i osoby dorosłe uczestniczą w treningach w pełno wymiarowym programie szkoleniowym karate.
 6. Do sekcji samoobrony przyjmowane są osoby posiadające minimum 16 lat.
 7. Zajęcie I – go miejsca w mistrzostwach Polski nadaje zawodnikowi status członka honorowego, a tym samym zwalnia go z płacenia składek przez okres jednego roku.
 8. Zajęcie II – go i III – go miejsca w mistrzostwach Polski lub I – go miejsca w mistrzostwach okręgu nadaje zawodnikowi status członka honorowego, a tym samym zwalnia go z płacenia składek przez okres 6 miesięcy.
 9. Członek klubu ma prawo uczestniczyć w treningach, brać udział w obozach sportowoszkoleniowych i seminariach doszkoleniowych, przystępować do egzaminów na stopnie szkoleniowe kyu i stopnie mistrzowskie dan, brać udział w kursach instruktorskich i trenerskich, reprezentować klub na zawodach sportowych (kadra zawodnicza), pokazach karate oraz innych imprezach organizowanych przez klub.
 10. Osoby posiadające 6 kyu i wyżej powinny wykupić paszport EKO (European Karate Organization + licencja) w wysokości 30 zł.
 11. Członkowie klubu ćwiczący sporadycznie z powodu pracy lub szkoły / studiów / nie opłacają składki członkowskiej. Jednak udział w tych zajęciach możliwy jest jedynie po opłaceniu ubezpieczenia, uzyskania zgody lekarza oraz zgody rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich.
 12. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Prezesem Klubu Barbarą Gwizd tel. 603 440 005.

Tarnów 04.07.2016 r.

Regulamin TKS – plik PDF