Cennik grup początkujących

Gr. DZIECI

Dzieci w wieku: 6 - 11 lat
30,00zł
wpisowe
20,00zł
ubezpieczenie 1 rok
90,00zł
miesięczna opłata
 • trening 2 x w tygodniu
 • 1 godzina treningu (60min)
 • wtorek i czwartek

Gr. STARSZYCH

Osoby od 11 r.ż.
30,00zł
wpisowe
20,00zł
ubezpieczenie 1 rok
90,00zł
miesięczna opłata
 • treningi 2 x w tygodniu
 • 1,5 godziny treningu (90 min)
 • wtorek i czwartek

Gr. SAMOOBRONY

Osoby pow. 16 r.ż.
30,00zł
wpisowe
20,00zł
ubezpieczenie 1 rok
90,00zł
miesięczna opłata
 • treningi 2 x w tygodniu
 • 1,5 godziny treningu (90 min)
 • zajęcia na macie

WPISOWE – opłata jednorazowa zawiera dożywotni koszt wydawania legitymacji klubowych.

UBEZPIECZENIE – opłata roczna od każdego uczestnika zajęć, gwarantuje w razie wypadku odszkodowanie.

OPŁATA MIESIĘCZNA – opłaca co miesiąc opłata za treningi – płatna w biurze klubu bądź przelewem na rachunek klubu.

Cennik grup średniozaawansowanych i zaawansowanych

Gr. DZIECI

Dzieci w wieku: 6 - 11 lat. Minimum 1 rok treningu

Średniozaawansowana

0,00zł
wpisowe
20,00zł
ubezpieczenie 1 rok
90,00zł
miesięczna opłata
 • treningi 2 x w tygodniu
 • 1,5 godziny treningu (90 min)
 • wtorek i piątek

Gr. STARSZYCH

Osoby od 11 r.ż. - Minimum 1 rok treningu
0,00zł
wpisowe
20,00zł
ubezpieczenie 1 rok
90,00zł
miesięczna opłata
 • treningi 2 x w tygodniu
 • 1,5 godziny treningu (90 min)
 • poniedziałek i piątek
 • gr. zaawansowana (3 razy treningi)

Gr. SAMOOBRONY

Osoby pow. 16 r.ż. - Minimum 1 rok treningu
0,00zł
wpisowe
20,00zł
ubezpieczenie 1 rok
90,00zł
miesięczna opłata
 • treningi 2 x w tygodniu
 • 1,5 godziny treningu (90 min)
 • zajęcia na macie