Gr. młodzikowa

Gr. początkująca dzieci

Grupa początkująca dzieci - w zajęciach uczestniczą dzieci, które nie trenowały karate od 6 do 11 r.ż.

Treningi dla dzieci początkujących przyjmują formę rekreacji, bardziej skupiają się na zabawach i ćwiczeniach koordynacyjnych niż na elementach walki. DYSCYPLINA to zasada, do której prowadzący przywiązują największą uwagę i jest niezbędnym warunkiem dla każdego ćwiczącego karate.

Głównym celem jest rozwój motoryczny dzieci i zapewnienie im lepszego rozwoju w tych bardzo ważnych latach kształtowania się organizmu.

Treningi odbywają się 2 razy w tygodniu po 1 godzinie zegarowej. Prowadzi je 2 różnych instruktorów dzięki czemu grupa korzysta na różnorodności ćwiczeń.

3 ETAPY szkolenia


Na pierwszych zajęciach dzieci zaznajamiają się z podstawowymi elementami sztuki walki - KARATE. Poznają podstawowe słownictwo (po japońsku), poznają zasady panujące na sali, zapoznają się z informacjami na temat karate.

Nauka zasad grzeczności i poszanowania starszych oraz dyscypliny to kolejny etap nauki dzieci na treningach karate.

Rozwój młodego organizmu by mógł sobie poradzić z trudami dorosłego życia. Ćwiczenia wykonywane na zajęciach kładą nacisk na prawidłowy i zdrowy rozwój organizmu dziecka. Ćwiczenia rozciągające, ćwiczenia kładące nacisk na koordynację. Elementy karate są dodawane do ćwiczeń.
    No treningi hours available!
    No treningi available!