Gr. Początkująca NINJA

Grupa przeznaczona dla najmłodszych adeptów karate. W tej grupie trenują dzieci od 5 do 6 lat.

Podczas prowadzenia zajęć największy nacisk kładziony jest na ćwiczenia ogólnorozwojowe, które muszą być nieodłącznym elementem treningu dzieci w tym wieku. Stopniowo wdrażane są techniki karate, które w połączeniu ze specjalistycznymi ćwiczeniami wpływają na rozwój koordynacji, zręczności oraz wzmacniają ciało.

Zajęcia oprócz dobrej zabawy oferują również elementy gimnastyki korygującej postawę ciała.