Historia klubu

Krótka historia klubu Karate z Tarnowa. Jak powstał, kto zakładał, ilu ćwiczyło i jak się rozrastał. Wszelkie informacje, które pozwolą wam poznać historię tego wspaniałego klubu z Tarnowa.

HISTORIA KLUBU – Karate w Tarnowie

W październiku 1977 r. Stanisław Misterka założył sekcję Karate Kyokushin przy Zarządzie Wojewódzkim TKKF w Tarnowie. Pierwszym instruktorem był Wiesław Czwórnóg. Otwarcie sekcji Karate w Tarnowie spotkało się z dużym zainteresowaniem młodzieży i osób dorosłych (162 osoby), którzy zaczęli licznie uczęszczać na zajęcia. W latach 1980-83 kierownikiem sekcji Karate był Ryszard Mac.

Od 1983 r. do czerwca 2016 r. głównym instruktorem i kierownikiem ośrodka tarnowskiego był Shihan Wiesław Gwizd. Zmarł nagle 21 czerwca 2016 r. w wieku niespełna 58 lat. Pełnił funkcję prezesa klubu, posiadając również uprawnienia instruktora walki policyjnej, egzaminatora Polskiego Związku Karate oraz uprawnienia sędziego międzynarodowego.
Po jego śmierci rolę kierownika i prezesa klubu objął Janusz Wdowiak, a od czerwca 2022 roku rolę prezesa klubu pełni Wojciech Hajduk.
21 listopada 1986 r. w Tarnowie odbyło się zebranie założycielskie, na którym na wniosek Wiesława Gwizd powołano Klub o nazwie: Tarnowski Klub Sportowy Karate. Zebranie to miało poparcie ze strony kierownictwa ZW TKKF jak i Komisji Kyokushin działającej w Polskim Związku Karate. Nazwiska osób, które tworzyły grupę założycieli Tarnowskiego Klubu Karate: Wiesław Gwizd, Ryszard Mac, Krzysztof Czyż, Jan Reszetnik, Robert Rogala, Aleksander Pikul, Ryszard Wąż, Stanisław Roczniak, Andrzej Cyz, Jacek Bodzioch, Piotr Marek, Bogdan Sawa, Andrzej Herman, Artur Bendzera i Artur Puchalski. Dnia 14
stycznia 1988 r. wydana została decyzja o rejestracji Tarnowskiego Klubu Sportowego Karate przez UW WKFiT w Tarnowie. Od momentu powstania Klubu, sekcja powoli przekształcała się na profil sportowy.
Było to możliwe w wyniku pracy szkoleniowej oraz dotychczasowych osiągnięć sportowych. Zawodnicy Klubu brali udział w licznych turniejach ogólnopolskich, konfrontując swoje umiejętności z innymi zawodnikami. Osiągnęli oni wiele sukcesów. Do wyróżniających się w tym czasie zawodników, zdobywców wielu medali należeli: Artur Puchalski, Bogdan Sawa, Paweł Zegar, Krzysztof Fudyma, Piotr Marek, Marek Kubek, Mirosław Starzyk, Andrzej Zych, Paweł Krawiec, Marcin Szczęch, Dariusz Ludwa, Anna Pawluk, Tomasz Wawryka, Piotr Zegar, Piotr Krzak i Andrzej Futera.

W dniu 20 lutego 1999 r., Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze, podjęło Uchwałę o zmianie nazwy Klubu na: Tarnowski Klub Sportowy „Kyokushin Karate”. Klub oprócz udziału w zawodach sportowych i prowadzenia działalności szkoleniowej w stałych zespołach ćwiczebnych (sekcjach) jest organizatorem wielu obozów szkoleniowych w Szczytnie, Krynicy, Rytrze, Ustroniu Morskim i Solinie, audycji radiowych i telewizyjnych, pokazów Karate, „turniejów gwiazdkowych”, Mistrzostw Polski Południowej, pogadanek, prelekcji w szkołach i kursów samoobrony. Ściśle współpracuje z Władzami Miasta, Komisją Kyokushin PZK oraz utrzymuje liczne kontakty międzynarodowe (Austria, Niemcy,
Węgry, Chorwacja, Rumunia, Holandia, USA i Australia).

Pierwsza strona internetowa tarnowskiego klubu powstała w 2001 roku zaprojektowana przez Marcina Szyzdka, natomiast prowadził ją Mateusza Muniga. Obecnie ze względów technicznych została przeprojektowana na nowoczesną. Jest już to 4 odsłona strony internetowej dostosowana pod urządzenia mobilne.

Aktualnie zawodnicy z Tarnowa należą do ścisłej czołówki krajowej. Są wśród nich medaliści Mistrzostw Europy, Mistrzostw Polski, medaliści Pucharów Polski, turniejów ogólnopolskich oraz zawodów okręgowych. Zawodnicy TKS Kyokushin Karate startowali m.in. na matach Japonii, Austrii, Czech, Rumunii, Bułgarii, Chorwacji, Danii, Gruzji, Szwajcarii, Litwy oraz Węgier.
Najlepsi z nich to: Arkadiusz Ostręga, Marcin Grzegórzko, Jacek Gacoń, Bogdan Sawa, Tomasz Moździerz, Natalia Korzec, Magdalena Hajduk, Dariusz Maliński, Daria Starzec, Agnieszka Ząbek, Miłosz Adamczyk, Filip Hajduk, Wojciech Hajduk, Jolanta Kapusta, Małgorzata Pawluk, Sławomir Waś, Marcin Waś, Angelina Pochroń, Janusz Wdowiak, Dariusz Paterak, Robert Zych, Zbigniew Skowyra, Krzysztof Nuta, Arkadiusz Pyzik, Bogusław Kawa, Leszek Lisak, Sylwia Wypasek, Paweł Zapała, Konrad Kluza, Joanna Zachara, Marek Kiełbasa, Marta Bera, Sebastian Zych.

Uzyskanie tych sukcesów nie byłoby możliwe bez ogromnego wkładu pracy Shihan Wiesława Gwizd, który dzięki dużemu doświadczeniu i wieloletniej rutynie pracy instruktorskiej, przyczynił się do wysokiego wyszkolenia swoich podopiecznych. Bardzo ważnym i znaczącym sukcesem dla Klubu, było zdobycie przez Wiesława Gwizd stopnia mistrzowskiego 4 DAN, na Międzynarodowym Zgrupowaniu w
Holandii w Ośrodku Papendal w lipcu 2002 r. W 2011 roku w Japonii, Wiesław Gwizd pozytywnie zaliczył egzamin na 5 DAN uzyskując w ten sposób tytuł Shihan. 

Od 2016 roku rolę kierownika ds. szkoleniowo-sportowych objął Wojciech Hajduk, który również od 2019 roku jest członkiem sztabu szkoleniowego Kadry Narodowej. W tym czasie zawodnicy Tarnowskiego Klubu „Kyokushin Karate” zdobyli 7 medali na Mistrzostwach Europy Juniorów, Młodzieżowców i Seniorów oraz należą do ścisłej Kadry Narodowej.
Corocznie kadra instruktorska naszego klubu podnosi swoje kwalifikacje aktywnie uczestnicząc na światowych i europejskich seminariach, a także wielu kursach instruktorskich.

W kwietniu 2022 roku Tarnów był gospodarzem Mistrzostw Europy Seniorów, które odbyły się na „Arenie Jaskółka” przy obecności ponad 2 tysięcy widzów.

Do zasłużonych działaczy klubu należą: Krzysztof Czyż, Barbara Gwizd, Czesława Włodek, Ryszard Mac, Krzysztof Masiuk, Edward Kluza, Dariusz Nytko, Grzegorz Januś, Eugeniusz Dembicki, Sebastian Dychtoń, Krzysztof Kapustka, Stanisława Bacik, Marcin Jurek i Tomasz Skwarło.