Historia klubu

Krótka historia klubu Karate z Tarnowa. Jak powstał, kto zakładał, ilu ćwiczyło i jak się rozrastał. Wszelkie informacje, które pozwolą wam poznać historię tego wspaniałego klubu z Tarnowa.

HISTORIA KLUBU – Karate w Tarnowie

W październiku 1977 r. Stanisław Misterka założył sekcję Karate Kyokushin przy Zarządzie Wojewódzkim TKKF w Tarnowie. Pierwszym instruktorem był Wiesław Czwórnóg. Otwarcie sekcji Karate w Tarnowie spotkało się z dużym zainteresowaniem młodzieży i osób dorosłych (162 osoby), którzy zaczęli licznie uczęszczać na zajęcia. Od 1980 – 83 r. kierownikiem sekcji Karate był Ryszard Mac. Od 1983 r. do 21 czerwca 2016r. głównym instruktorem i kierownikiem Ośrodka tarnowskiego jest Wiesław Gwizd.

21 listopada 1986 r. w Tarnowie odbyło się zebranie założycielskie, na którym na wniosek Wiesława Gwizd powołano Klub o nazwie: Tarnowski Klub Sportowy Karate. Zebranie to miało poparcie ze strony kierownictwa ZW TKKF jak i Komisji Kyokushin działającej w Polskim Związku Karate. Nazwiska osób, które tworzyły grupę założycieli Tarnowskiego Klubu Karate: Wiesław Gwizd, Ryszard Mac, Krzysztof Czyż, Jan Reszetnik, Robert Rogala, Aleksander Pikul, Ryszard Wąż, Stanisław Roczniak, Andrzej Cyz, Jacek Bodzioch, Piotr Marek, Bogdan Sawa, Andrzej Herman, Artur Bendzera i Artur Puchalski. Dnia 14 stycznia 1988 r. wydana została decyzja o rejestracji Tarnowskiego Klubu Sportowego Karate przez UW WKFiT w Tarnowie. Od momentu powstania Klubu, sekcja powoli przekształcała się na profil sportowy.Było to możliwe w wyniku pracy szkoleniowej oraz dotychczasowych osiągnięć sportowych. Zawodnicy Klubu brali udział w licznych turniejach ogólnopolskich, konfrontując swoje umiejętności z innymi zawodnikami. Osiągnęli oni wiele sukcesów. Do wyróżniających się w tym czasie zawodników, zdobywców wielu medali należeli: Artur Puchalski, Bogdan Sawa, Paweł Zegar, Krzysztof Fudyma, Piotr Marek, Marek Kubek, Mirosław Starzyk, Andrzej Zych, Paweł Krawiec, Marcin Szczęch, Dariusz Ludwa, Anna Pawluk, Tomasz Wawryka, Piotr Zegar, Piotr Krzak i Andrzej Futera.

W dniu 20 lutego 1999 r., Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze, podjęło Uchwałę o zmianie nazwy Klubu na: Tarnowski Klub Sportowy „Kyokushin Karate”. Klub oprócz udziału w zawodach sportowych i prowadzenia działalności szkoleniowej w stałych zespołach ćwiczebnych (sekcjach) jest organizatorem wielu obozów szkoleniowych w Szczytnie, Krynicy, Rytrze, Ustroniu Morskim i Solinie, audycji radiowych i telewizyjnych, pokazów Karate, „turniejów gwiazdkowych”, Mistrzostw Polski Południowej, pogadanek, prelekcji w szkołach i kursów samoobrony. Ściśle współpracuje z Władzami Miasta, Komisją Kyokushin PZK oraz utrzymuje liczne kontakty międzynarodowe (Austria, Niemcy, Holandia, USA i Australia).

Pierwsza strona internetowa tarnowskiego klubu powstała w 2001 roku zaprojektowana przez Marcina Szyzdka, natomiast prowadził ją Mateusza Muniga. Obecnie ze względów technicznych została przeprojektowana na nowocześniejszą i nowoczesną. Jest już to 4 odsłona strony internetowej dostosowana pod urządzenia mobilne.

Aktualnie zawodnicy z Tarnowa należą do ścisłej czołówki krajowej. Są wśród nich mistrzowie Polski, medaliści Pucharów Polski, turniejów ogólnopolskich oraz zawodów okręgowych. Najlepsi z nich to: Arkadiusz Ostręga, Marcin Grzegórzko, Jolanta Kapusta, Małgorzata Pawluk, Bogdan Sawa, Tomasz Moździerz, Sławomir Waś, Marcin Waś, Jacek Gacoń, Dariusz Maliński, Angelina Pochroń, Ja- nusz Wdowiak, Dariusz Paterak, Robert Zych, Zbigniew Skowyra, Krzysztof Nuta, Arkadiusz Pyzik, Bogusław Kawa, Leszek Lisak, Sylwia Wypasek, Paweł Zapała, Konrad Kluza, Joanna Zachara, Marek Kiełbasa, Marta Bera, Sebastian Zych.

Uzyskanie tych sukcesów nie byłoby możliwe bez ogromnego wkładu pracy sensei Wiesława Gwizd, który dzięki dużemu doświadczeniu i wieloletniej rutynie pracy instruktorskiej, przyczynił się do wysokiego wyszkolenia swoich podopiecznych. Bardzo ważnym i znaczącym sukcesem dla Klubu, było zdobycie przez Wiesława Gwizd stopnia mistrzowskiego 4 dań, na Międzynarodowym Zgrupowaniu w Holandii w Ośrodku Papendal w lipcu 2002 r. Sensei Wiesław Gwizd pełni funkcję prezesa Klub, posiada również uprawnienia instruktora walki policyjnej, egzaminatora Polskiego Związku Karate oraz uprawnienia sędziego międzynarodowego. Klub prowadzi działalność szkoleniową w swoich filiach w miejscowościach: Dąbrowa Tarnowska i Szczucin. Zasłużeni działacze Klubu: Krzysztof Czyż, Czesława Włodek, Ryszard Mac, Krzysztof Masiuk, Edward Kluza, Dariusz Nytko, Grzegorz Januś, Eugeniusz Dembicki, Sebastian Dychtoń, Krzysztof Kapustka, Marcin Jurek i Tomasz Skwarło.