Regulamin składek egzaminacyjnych

  1. Egzaminy nie są obowiązkowe. Są formą wyróżnienia i osiągnięcia dojrzałości psychicznej na dany stopień. Są potwierdzeniem znajomości i zrozumienia wymaganych technik. Wykazania się należną siłą charakteru i wytrwałości. Uzyskania odpowiedniego przygotowania fizycznego przez osobę zdającą.
  2. Składka egzaminacyjna na stopnie szkoleniowe Kyu: a) Od 10 Kyu do 4 Kyu – 80zł b) 3 kyu – 120 zł d) 2 kyu – 160 zł e) 1 kyu – 200 zł
  3. Powyższe składki egzaminacyjne dotyczą pełnych stopni (senior) i cząstkowych stopni (junior).
  4. Stopnie junior obowiązują do 16 roku życia.
  5. Powyższe składki wpłacane są na konto klubu: Bank BGŻ 08 2030 0045 1110 0000 0257 1140.
  6. Po zdaniu egzaminu na dany stopień w terminie do czterech tygodni, uczestnik egzaminu otrzymuje dyplom / certyfikat / honorowany przez Organizacje NPO WKO Shinkyokushinkai.
  7. Certyfikat wydaje tylko właściwy Branch Chief.