Wymagania egzaminacyjne

Wymagania egzaminacyjne na stopnie KYU i DAN Polskiej Federacji Shinkyokushin. Wymogi są obowiązujące i aktualne na dzień dzisiejszy.

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE KYU & DAN – POLSKIEJ FEDERACJI SHINKYOKUSHINKAI

STOPNIE SZKOLENIOWE KYU

10 kyu – senior (pomarańczowy pas) powyżej 16 lat – Minimum 2 miesiące ciągłego treningu

Stopnie junior poniżej 16 lat

 • 10.1 kyu – Junior I część (pomarańczowy pas, 1 czerwony pagon)
 • 10.2 kyu – Junior II część (pomarańczowy pas, 2 czerwone pagony)

Ogólne:

 1. Znaczenie Karate-Do oraz Kyokushinkai i Shinkyokushinkai
 2. Właściwy sposób składania Karate-Gi
 3. Właściwy sposób noszenia Karate-Gi
 4. Etykieta Dojo
 5. Ogólne ćwiczenia rozciągające i kondycyjne.

Pozycje: Yoi Dachi / Fudo Dachi / Zenkutsu Dachi

Uderzenia (uchi), pchnięcia (tsuki): Seiken oi tsuki (chudan, jodan, gedan) / Seiken morote tsuki (chudan, jodan, gedan)

Bloki: Seiken jodan uke / Seiken gedan barai

Kopnięcia: Hiza geri / Kin geri

Ippon Kumite: Atak: Zenkutsu – Dachi, Seiken oi tsuki jodan / Obrona: Zenkutsu – Dachi, Seiken jodan Uke, Kontra: Kin geri.

Testy sprawnościowo siłowe przeprowadzane są według uznania egzamniatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagą na bezpieczeństwo zdającego.

9 kyu – Senior (pomarańczowy pas, niebieski pagon) – powyżej 16 lat – Minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

Stopnie junior poniżej 16 lat

 • 9.1 kyu – Junior I część (pomarańczowy pas, niebieski pagon + 1 czerwony pagon)
 • 9.2 kyu – Junior II część (pomarańczowy pas, niebieski pagon + 2 czerwone pagony)

Ogólne:

 1. Historia Karate-Do oraz Kyokushinkai i Shinkyokushinkai
 2. Znaczenie Kanku i Kokoro

Pozycje: Sanchin Dachi, Kokutsu Dachi, Musubi Dachi

Uderzenia (uchi), pchnięcia (tsuki): Seiken ago uchi / Seiken gyaku tsuki (chudan, jodan, gedan)

Bloki (uke): Seiken chudan uchi uke / Seiken chudan soto uke

Kopnięcia (geri): Mae geri chudan chusoku

Kata: Taikyoku Sono ichi / Taikyoku Sono ni

Ćwiczenia z oddechem: Nogare

Ippon Kumite: Atak: Zenkutsu – Dachi, Seiken oi tsuki chudan / Obrona: Zenkutsu – Dachi, Seiken chudan uchi uke, Kontra: Seiken gyaku tsuki jodan

Renraku: Seiken gyaku tsuki, mae geri chudan chusoku, powrót do pozycji walki.

Testy sprawnościowo siłowe przeprowadzane są według uznania egzamniatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagą na bezpieczeństwo zdającego.

8 kyu – Senior (niebieski pas) – powyżej 16 lat – Minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

Stopnie junior poniżej 16 lat

 • 8.1 kyu – Junior I część (niebieski pas, 1 czerwony pagon)
 • 8.2 kyu – Junior II część (niebieski pas, 2 czerwone pagony)

Pozycje (dachi): Kiba dachi

Uderzenia (tsuki, uchi): Seiken tate tsuki (chudan, jodan, gedan) / Seiken shita tsuki / Seiken jun tsuki (chudan, jodan, gedan)

Bloki (uke): Morote chudan uchi uke / Morote uchi uke, gedan barai / Kake wake uke

Kopnięcia (geri): Mae geri jodan

Kata: Taikyoku Sono San

Sanbon kumite wariant I

W pozycji Zenkutsu – Dachi: I Krok atak: seiken oi tsuki jodan – obrona: seiken oi jodan uke / II Krok atak: seiken oi tsuki chudan – obrona: seiken oi soto uke / III Krok atak: seiken oi tsuki gedan – obrona: seiken oi mae gedan barai + seiken gyaku tsuki chudan + seiken oi mae gedan barai

Ippon Kumite Atak: Zenkutsu – Dachi, mae geri chudan chusoku / Obrona: Kiba – Dachi (450), Seiken oi chudan Soto uke, Kontra: gyaku tate tsuki jodan

Renraku: Z pozycji walki, mae geri chudan chusoku, seiken gyaku tsuki chudan w zenkudsu dachi, powrót do pozycji walki, mawate (seiken chudan uchi uke), krok w tył w pozycji walki seiken chudan soto uke, seiken gedan barai, wejście do zenkudsu dachi, seiken gyaku tsuki chudan, powrót do pozycji walki mawate (seiken chudan uchi uke) pozycja walki.

Testy sprawnościowo siłowe przeprowadzane są według uznania egzamniatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagą na bezpieczeństwo zdającego.

7 kyu – Senior (niebieski pas, 1 żółty pagon) – powyżej 16 lat  – Minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

Stopnie Junior poniżej 16 lat

 • 7.1 kyu – Junior I część (niebieski pas, żółty pagon + 1 czerwony pagon)
 • 7.2 kyu – Junior II część ( niebieski pas, żółty pagon + 2 czerwone pagony)

Pozycje (dachi): Neko ashi dachi

Uderzenia (tsuki, uchi): Tettsui oroshi uchi / Tettsui komi kame uchi / Tettsui hizo uchi / Tettsui yoko uchi (jodan, chudan, gedan)

Bloki (uke): Seiken mawashi gedan barai / Shuto mawashi uke

Kopnięcia (geri): Mae chusoku kaage / Teisoku mawashi soto keage / Heisoku mawashi uchi keage / Yoko keage

Kata: Pinan Sono Ichi

Dodatkowe ćwiczenie: Ibuki sankai / Nogare ura

Ippon kumite Atak: Zenkutsu – Dachi, Seiken oi tsuki gedan / Obrona: zenkutsu – Dachi, Seiken mawashi uke gedan barai / kontra: wysunięcie w przód do Kokutsu – Dachi, Tettsui Mae yoko uchi jodan

Kumite Jiyu Kumite: 4 – walki z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów

Testy sprawnościowo siłowe przeprowadzane są według uznania egzamniatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagą na bezpieczeństwo zdającego.

6 kyu – Senior (żółty pas) – powyżej 16 lat – Minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

Stopnie junior poniżej 16 lat

 • 6.1 kyu – Junior I część (żółty pas, 1 czerwony pagon)
 • 6.2 kyu – junior II część (żółty pas, 2 czerwone pagony)

Pozycje (dachi): Tsuru Ashi Dachi

Uderzenia (tsuki, uchi): Uraken shomen uchi / Uraken sayu uchi / Uraken hizo uchi / Uraken oroshi uchi / Uraken mawashi uchi / Nihon nukite (uderzamy w przód na oczy – Me tsuki) / Yonhon nukite chudan

Bloki (uke): Seiken juji uke (jodan, gedan)

Kopnięcia (geri): Kansetsu geri / Yoko geri chudan / Mawashi gedan ( haisoku)

Kata: Pinan sono ni

Ippon kumite: Atak: Zenkutsu – Dachi, Nihon Nukite jodan / Obrona: Zenkutsu – Dachi, Seiken juji uke jodan / Kontra: wysunięcie w przód do Sanchin – Dachi, uraken Shomen Gamnen Uchi

Kumite: Jiyu Kumite – wolna walka / 5 – walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów

Testy sprawnościowo siłowe przeprowadzane są według uznania egzamniatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagą na bezpieczeństwo zdającego.

5 kyu – Senior (żółty pas, zielony pagon) – powyżej 16 lat – Minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

Stopnie junior poniżej 16 lat

 • 5.1 kyu – Junior I część (żółty pas, zielony pagon + 1 czerwony pagon)
 • 5.2 kyu – Junior II część (żółty pas, zielony pagon + 2 czerwone pagony)

Pozycje (dachi): Moro ashi dachi

Uderzenia (tsuki, uchi): Shotei Uchi (jodan, chudan, gedan) / Jodan Hiji ate

Bloki (uke): Shotei Uke (jodan, chudan, gedan)

Kopnięcia (geri): Mawashi geri chudan (chusoku, haisoku) / Ushiro geri (chudan)

Kata: Pinian sono san

Ippon Kumite: Atak: Zenkutsu – Dachi, Seiken oi tsuki jodan, / Obrona: Zenkutsu – Dachi, Shotei uke jodan / Kontra: Moro Ashi – Dachi, shotei uchi chudan

Renraku: Mae geri chudan chusoku, yoko geri chudan sokuto, ushiro geri chudan, wyjście do zenkutsu dachi i gyaku tsuki chudan, powrót do pozycji walki.

Kumite: Jiyu Kumite – wolna walka 6 – walk turniejowych z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów

Testy sprawnościowo siłowe przeprowadzane są według uznania egzamniatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagą na bezpieczeństwo zdającego

4 kyu – Senior (zielony pas) – powyżej 16 lat – Minimum 6 miesięcy ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

Stopnie junior poniżej 16 lat

 • 4.1 kyu – Junior I część ( zielony pas, 1 czerwony pagon)
 • 4.2 kyu – Junior II część (zielony pas, 2 czerwone pagony)

Pozycje (dachi): Heisoku dachi / Heiko dachi / Uchi Hachi Ji dachi

Uderzenia (tsuki, uchi): Shuto sakotsu uchi / Shuto uchi komi / Shuto ganmen uchi / Shuto hizo uchi / Shuto jodan uchi uchi

Bloki (uke): Shuto jodan uke / Shuto chudan soto uke / Shuto chudan uchi uke / Shuto mae gedan barai / Shuto mawashi uke (mae) / Shuto kake jodan uke

Kopnięcia (geri): Yoko geri jodan / Mawashi geri jodan (chusoku, haisoku) / Ushiro geri jodan

Kata: Sanchin no kata

Ippon Kumite: Atak: Zenkutsu – Dachi, Seiken oi tsuki chudan / Obrona: Kokutsu – Dachi, Shuto chudan uchi uke / Kontra: Jodan Yoko Geri

Sanbon kumite wariant II

 • Atak (1): seiken oi tsuki jodan, obrona (1): Seiken jodan uke + trzeci krok z kontrą: gyaku tsuki jodan
 • Atak (2): seiken oi tsuki chudan, obrona (2): Seiken chudan soto uke + trzeci krok z kontrą gyaku tsuki chudan
 • Atak (3): seiken oi tsuki chudan, obrona (3): Seiken chudan uchi uke + trzeci krok z kontrą gyaku tsuki chudan
 • Atak (4): mae geri chudan chusoku, obrona (4): mae gedan barai + trzeci krok z kontrą gyaku mawashi geri jodan (po kopnięciu stawiamy nogę do przodu do zenkutsu dachi)

Kumite: Jiyu Kumite – wolna walka 6 – walk turniejowych z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów

Testy sprawnościowo siłowe przeprowadzane są według uznania egzamniatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagą na bezpieczeństwo zdającego.

3 kyu – Senior (zielony pas, brązowy pagon) – powyżej 16 lat – Minimum 6 miesięcy ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

Stopnie junior poniżej 16 lat

 • 3.1 kyu – Junior I część (zielony pas, brązowy pagon + 1 czerwony pagon)
 • 3.2 kyu – Junior II część (zielony pas, brązowy pagon + 2 czerwone pagony)

Pozycje (dachi): Kake dachi

Uderzenia (tsuki, uchi): Chudan hiji ate / Chudan mae hiji ate / Age hiji ate (jodan, chudan) / Ushiro hiji ate / Oroshi hiji ate

Bloki (uke): Shuto juji uke (jodan, gedan)

Kopnięcia (geri): Mae Kakato geri (jodan, chudan, gedan)

Kata: Pinan Sono Yon

Ippon Kumite: Atak: Zenkutsu – Dachi, Seiken oi tsuki jodan / Obrona: Zenkutsu – Dachi, jodan Shuto juji uke / Kontra: kokutsu – Dachi, Ushiro Hiji Ate

Kumite: Jiyu Kumite – wolna walka 6 – walk turniejowych z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów

Testy sprawnościowo siłowe przeprowadzane są według uznania egzamniatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagą na bezpieczeństwo zdającego.

2 kyu – (brązowy pas) – powyżej 16 lat – Minimum 12 miesięcy ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

Stopnie junior poniżej 16 lat

 • 2.1 kyu – Junior I część (brązowy pas, 1 czerwony pagon)
 • 2.2 kyu – Junior II część (brązowy pas, 2 czerwone pagony)

Ogólne:

 1. Główne zagadnienia karate-do, Kyokushin Karate i World Karate Organization Shinkyokushinkai
 2. Zrozumienie ćwiczeń rozgrzewki i ćwiczeń rozciągających Karate. Umiejętność ich demonstracji.

Uderzenia (tsuki, uchi): Hira ken tsuki (jodan, chudan) / Hira ken oroshi uchi / Hira ken mawashi uchi / Haishu (jodan, chudan) / Age jodan tsuki / Koken uchi (jodan, chudan, gedan)

Bloki (uke): Koken uke (jodan, chudan, gedan)

Kopnięcia (geri): Tobi nidan geri / Mae tobi geri (3 metody)

Kata: Pinan sono go / Gekisai dai

Ippon Kumite: Atak: Zenkutsu – Dachi, Jodan Hira Ken Tsuki / Obrona: Neko Ashi – Dachi, Jodan Koken Uke / Kontra: Kiba – Dachi (450), Jodan Age Tsuki

Kumite: Jiyu Kumite: 8 – walk turniejowych z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów

Renraku: Cofnięcie i blok seiken mae gedan barai, wysunięcie w przód oi seiken ago uchi, gyaku seiken ago uchi, przekrok w przód lewe mae geri, mawashi geri chudan haisoku, ushiro geri chudan, przyjęcie pozycji walki z blokiem seiken mae gedan barai, wyjście do zenkutstu dachi seiken gyaku chudan tsuki, powrót do pozycji walki.

Testy sprawnościowo siłowe przeprowadzane są według uznania egzamniatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagą na bezpieczeństwo zdającego.

1 kyu (brązowy pas, czarny pagon) powyżej 16 lat – Minimum 12 miesięcy ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

Stopnie junior poniżej 16 lat

 • 1.1 kyu – Junior I część (brązowy pas, czarny pagon + 1 czerwony pagon)
 • 1.2 kyu – Junior II część (brązowy pas, czarny pagon + 2 czerwone pagony)

Uderzenia (tsuki, uchi): Ryuto ken tsuki (jodan, chudan) / Naka Yubi ippon ken (jodan, chudan) / Oya yubi ippon ken (jodan, chudan)

Bloki (uke): Morote Kake uke (jodan, chudan) / Chudan haito uchi uke

Kopnięcia (geri): Jodan uchi haisoku geri / Oroshi uchi kakato geri / Oroshi soto kakato geri / Yoko tobi geri

Kata: Yantsu / Tsuki no kata

Ippon Kumite: Atak: Zenkutsu – Dachi, Seiken Oi Tsuki Chudan / Obrona: Kokutsu – Dachi, Chudan Haito Uchi Uke / Kontra: Jodan Haisoku Mawashi Geri

Kumite: Jiyu Kumite  8 walk turniejowych z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów

Renraku:

 • Część 1: seiken chudan oi tsuki, seiken chudan gyaku tsuki, seiken chudan oi tsuki, seiken gyaku shita tsuki,
 • Część 2: oi mawashi geri haisoku jodan (przednia noga), seiken chudan oi tsuki, seiken chudan gyaku tsuki, mawashi geri haisoku jodan (tylnia noga).

Testy sprawnościowo siłowe przeprowadzane są według uznania egzamniatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagą na bezpieczeństwo zdającego.

STOPNIE MISTRZOWSKIE DAN

Minimum 12 miesięcy lub więcej ciągłego treningu od ostatniego egzaminu Kandydat musi mieć ukończone 18 lat

Uderzenia (tsuki, uchi): Morote haito uchi (jodan, chudan) Haito uchi (jodan, chudan, gedan)

Bloki (uke): Morote kake uke (jodan) Osai uke Blokowanie technikami nożnymi

Kopnięcia (geri): Kake geri (kakato, chusoku) Ushiro mawashi geri (jodan, chudan, gedan)

Kata: Tensho No Kata Saiha

Kumite: Jiyu Kumite (10 walk turniejowych z przeciwnikami w systemie Knock out/ Knockdown, zgodnie z przepisami dla juniorów i seniorów)

Renraku (GOHON geri): Mawashi geri jodan, ushiro mawashi geri jodan, mae geri jodan, mawashi geri jodan, ushiro mawashi geri jodan

Tameshiwari: Łamanie techniką seiken – (2 deski) Mawashi-geri chusoku (chudan) – (2 deski) Mae-geri lub Yoko-geri (chudan) – (2 deski) Organizator musi zapewnić materiały do przeprowadzenia testu tamashiwari (deski o wymiarach 30 cm x 25 cm x 2,5 cm)

Ćwiczenie:

100 przysiadów z wyskokiem 70 pełnych ugięć ramion w podporze przodem (Seiken) 70 scyzoryków – podnoszenie tułowia równocześnie z nogami

Minimum 3 lata lub więcej ciągłego treningu od ostatniego egzaminu Kandydat musi mieć ukończone 21 lat

Uderzenia (tsuki, uchi): Toho uchi jodan Keiko uchi

Bloki (uke): Hiji uke (chudan, gedan) Shotei morote uke (jofan, gedan) Shuto morote uke gedan

Kopnięcia (geri): Tobi ushiro geri Tobi ushiro mawashi geri Tobi mawashi geri Age kakato ushiro geri

Kata: Kanku Dai Gekisai Sho Seienchin

Kumite: Jiyu Kumite (10 walk turniejowych z przeciwnikami w systemie Knock out/ Knockdown, zgodnie z przepisami dla juniorów i seniorów)

Tameshiwari: Łamanie techniką seiken – (2 deski) Mawashi-geri chusoku (jodan) – (2 deski) Ushiro mawashi-geri (jodan) – (2 deski) Organizator musi zapewnić materiały do przeprowadzenia testu tamashiwari (deski o wymiarach 30 cm x 25 cm x 2,5 cm)

Ćwiczenia: 100 przysiadów z wyskokiem 70 pełnych ugięć ramion w podporze przodem (Seiken) 70 scyzoryków – podnoszenie tułowia równocześnie z nogami

Egzaminator ze względu na wiek uczestnika może zmienić wymaganą ilość ćwiczeń w teście sprawności. Przy ocenie pod uwagę mogą być wzięte inne okoliczności np. zdrowotne.

Minimum 4 lata lub więcej ciągłego treningu od ostatniego egzaminu Kandydat musi mieć ukończone 25 lat

Ogólne 1. Kandydat musi znać oraz umieć wyjaśniać w sposób całkowity techniki podstawowe całego systemu egzaminacyjnego. Kandydat poddany zostanie testowi obejmującego wiedzę na temat karate-do, technik podstawowych, kata. 2. Uprawnienia sędziowskie międzynarodowe kata, kumite

Kata Sushi Ho Garyu Seipai

Kumite Jiyu Kumite (10 walk turniejowych z przeciwnikami w systemie Knock out/ Knockdown, zgodnie z przepisami dla juniorów i seniorów)

Tameshiwari Łamanie techniką seiken – (3 deski) Mawashi-geri chusoku (jodan) – (3 deski) Ushiro mawashi-geri (jodan) – (3 deski) Organizator musi zapewnić materiały do przeprowadzenia testu tamashiwari (deski o wymiarach 30 cm x 25 cm x 2,5 cm)

Ćwiczenie 100 przysiadów z wyskokiem 70 pełnych ugięć ramion w podporze przodem (Seiken) 70 scyzoryków – podnoszenie tułowia równocześnie z nogami