Badania lekarskie

Informacje na temat badań lekarskich

Badania Lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach sekcjiTKS „ Shinkyokushin Karate” w Tarnowie.

Badania lekarskie – podstawa prawna: Informacja została sporządzona w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18.07.2003 r. w sprawie sposobu dokonywania kwalifikacji do poszczególnych dyscyplin sportu, zakresu koniecznych badań lekarskich oraz ich częstotliwości w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia ubiegających się o przyznanie licencji na amatorskie uprawianie określonej dyscypliny sportu (Dz. U. Nr 141 z 2003r. poz. 1) oraz o komunikat wygłoszony przez Witolda Furgała – Sekretarza PTMS na XXVI Zjeździe Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej we Wrocławiu w dniach 23-25.09.2005r. o porozumieniu zawartym w tej kwestii pomiędzy zarządem PTMS a NFZ.

Informacja dotyczy Klubów, które mają w swoją działalność wpisaną rekreację jako formę ćwiczenia karate.

a) Ćwiczący rekreacyjnie do 12 roku życia włącznie, bez względu na stopień, muszą mieć zaświadczenie dopuszczające do rekreacyjnego uprawiania karate wydane przez dowolnego lekarza. Zaświadczenie ważne jest rok.

b) Ćwiczenia rekreacyjne (do 6 kyu włącznie) między 13 a 21 rokiem życia muszą mieć zaświadczenie do rekreacyjnego uprawniana karate wydane przez dowolnego lekarza. Zaświadczenie ważne jest rok.

c) Ćwiczący ze stopniem od 5 kyu wzwyż, w wieku 13 – 21 lat, muszą mieć zaświadczenie dopuszczające do treningów karate od lekarza ze specjalizacją medycyny sportowej lub z certyfikatem PTMS (zgonie z wymaganiami egzaminacyjnymi – obowiązkowe kumite).

d) Osoby, które ukończyły 21 roku życia i nie startują w zawodach rangi Mistrzostw Polski, muszą 1 raz na rok podpisać oświadczenie, że trenują na własną odpowiedzialność, oraz każdorazowo przed udziałem w zawodach mniejszej rangi.

e) Osoby, które ukończyły 21 rok życia i startują w zawodach rangi Mistrzostw Polski muszą mieć zaświadczenie dopuszczające do treningów karate od lekarza ze specjalizacją medycyny sportowej lub z certyfikatem PTMS. Zaświadczenie dopuszczające do treningów karate od lekarza ze specjalizacją medycyny sportowej lub z certyfikatem PTMS ważne jest 6 miesięcy, o ile nie będzie wpisany krótszy okres dopuszczenia. O zakresie badań dodatkowych decyduje lekarz wydający zaświadczenie.

Tarnów 04.07.2016 r.