Cennik grup początkujących

Opłata za treningi
100 zł/m-sc
2 lub 3 razy w tygodniu
Opłata za treningi
70 zł/m-sc
1 raz w tygodniu
Wpisowe
30 zł
jednorazowa opłata przy zapisach do klubu
Ubezpieczenie
30 zł/rok
opłata nie obowiązkowa - możliwość rezygnacji poprzez wypełnienie oświadczenia

WPISOWE – opłata jednorazowa zawiera dożywotni koszt wydawania legitymacji klubowych.

UBEZPIECZENIE – opłata roczna od każdego uczestnika zajęć, gwarantuje w razie wypadku odszkodowanie.

OPŁATA MIESIĘCZNA – opłaca co miesiąc opłata za treningi – płatna w biurze klubu bądź przelewem na rachunek klubu.