Cennik grup początkujących

Grupa dzieci
90 zł/msc
6-11 lat
wpisowe 30 zł
ubezpieczenie 1 rok 20 zł
1 godzina treningu
Grupa starszych
90 zł/msc
osoby od 11 roku życia
wpisowe 30 zł
ubezpieczenie 1 rok 20 zł
1.5 godziny treningu
Grupa samoobrony
90 zł/msc
osoby od 16 roku życia
wpisowe 30 zł
ubezpieczenie 1 rok 20 zł
1.5 godziny treningu

WPISOWE – opłata jednorazowa zawiera dożywotni koszt wydawania legitymacji klubowych.

UBEZPIECZENIE – opłata roczna od każdego uczestnika zajęć, gwarantuje w razie wypadku odszkodowanie.

OPŁATA MIESIĘCZNA – opłaca co miesiąc opłata za treningi – płatna w biurze klubu bądź przelewem na rachunek klubu.

Cennik grup średniozaawansowanych i zaawansowanych

Grupa dzieci
90 zł/msc
Minimum 1 rok treningu
6-11 lat
ubezpieczenie 1 rok 20 zł
1.5 godziny treningu
2x w tygodniu
Grupa starszych
90 zł/msc
minimum 1 rok treningu
osoby od 11 roku życia
ubezpieczenie 1 rok 20 zł
1.5 godziny treningu
3x w tygodniu
Grupa samoobrony
90 zł/msc
minimum 1 rok treningu
osoby od 16 roku życia
ubezpieczenie 1 rok 20 zł
1.5 godziny treningu
2x w tygodniu