Regulamin klubu

 1. Bezwzględnie przestrzegać etykiety Dojo.
 2. Ściśle wykonywać polecenia wydawane przez instruktora prowadzącego zajęcia.
 3. Przed przystąpieniem do udziału w treningach należy wypełnić i podpisać deklarację członkowską, oświadczenie oraz posiadać zgodę lekarza. W przypadku osób niepełnoletnich posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
 4. Za utajnienie przed lekarzem dopuszczającym do treningu karate chorób mających wpływ na bezpieczeństwo ćwiczącego, w razie wypadku winę ponosi uczestnik (w przypadku osób niepełnoletnich – rodzic/opiekun).
 5. Członek klubu może uczestniczyć w zajęciach wyłącznie w swoich grupach w zależności od stopnia i wieku ćwiczącego. W przypadku zmiany grupy (sekcji) potrzebna jest zgoda Sensei/Shihan.
 6. Na treningi należy przychodzić punktualnie w czystych kimonach lub strojach sportowych.
 7. Osoby posiadające minimum 4 kyu mogą uczestniczyć w treningach wszystkich grup pod warunkiem dostosowania się do wymogów danej grupy.
 8. Wysokość składek członkowskich:
  • wpisowe dla osób rozpoczynających zajęcia (nowo przyjętych) wynosi 30 zł. Członkowie Klubu opłacają roczne ubezpieczenie w wysokości 30 zł.
  • miesięczna składka członkowska wszystkich grup ćwiczebnych wynosi 120 zł.
  • gdy w treningach karate lub samoobrony uczestniczy więcej niż jedna osoba z jednej rodziny, wówczas jedna z nich płaci 120 zł, a pozostałe po 100 zł.
  • w przypadku uczęszczania w zajęciach karate RAZ w tygodniu składka członkowska wynosi 80 zł. Uczestnictwo w zajęciach raz w tygodniu należy zgłosić w poprzedzającym zajęcia miesiącu.
  • składki należy wpłacić wyłącznie na konto klubu, wskazany rachunek.

Bank BNP PARIBAS:
Gr. Początkująca NINJA 5-6 lat – nr konta: 12 1600 1462 1027 9019 4000 0007
Gr. Początkująca DZIECI 7-11 lat – nr konta: 12 1600 1462 1027 9019 4000 0007
Gr. Początkująca STARSZA pow. 12 lat – nr konta: 12 1600 1462 1027 9019 4000 0007
Gr. Średnio-Zaawansowana DZIECI – nr konta: 66 1600 1462 1027 9019 4000 0005
Gr. Zaawansowana DZIECI – nr konta: 66 1600 1462 1027 9019 4000 0005
Gr. Średnio-Zaawansowana STARSZA – nr konta: 93 1600 1462 1027 9019 4000 0004
Gr. Zaawansowana STARSZA – nr konta: 93 1600 1462 1027 9019 4000 0004
Samoobrona – nr konta: 77 1600 1462 1027 9019 4000 0001

 1. Po opłaceniu składki członkowskiej i rezygnacji uczestnika z zajęć z przyczyn niezawinionych przez klub, składka nie będzie zwracana!
 2. Składkę członkowską należy opłacić z góry na dany miesiąc do 5 dnia każdego miesiąca.
 3. Zwolnienie z opłat składek członkowskich przysługuje Zarządowi klubu, członkom klubu posiadającym status członka honorowego, instruktorom prowadzącym zajęcia treningowe i osobom posiadającym minimum 1 DAN.
 4. Dzieci od 5 do 12 lat uczestniczą w zajęciach ogólnorozwojowych z elementami karate.
 5. Młodzież od 12 roku życia i osoby dorosłe uczestniczą w treningach w pełno wymiarowym programie szkoleniowym karate.
 6. Do sekcji samoobrony przyjmowane są osoby posiadające minimum 16 lat.
 7. Zajęcie I – go miejsca w mistrzostwach Polski nadaje zawodnikowi status członka honorowego, a tym samym zwalnia go z płacenia składek przez okres jednego roku.
 8. Zajęcie II – go i III – go miejsca w mistrzostwach Polski lub I – go miejsca w mistrzostwach okręgu nadaje zawodnikowi status członka honorowego, a tym samym zwalnia go z płacenia składek przez okres 6 miesięcy.
 9. Członek klubu ma prawo uczestniczyć w treningach, brać udział w obozach sportowo-szkoleniowych i seminariach doszkoleniowych, przystępować do egzaminów na stopnie szkoleniowe KYU i stopnie mistrzowskie DAN, brać udział w kursach instruktorskich i trenerskich, reprezentować klub na zawodach sportowych (kadra zawodnicza), pokazach karate oraz innych imprezach organizowanych przez klub.
 10. Osoby posiadające 6 kyu i wyżej powinny wykupić paszport EKO (European Karate Organization + licencja) w wysokości 30 zł.
 11. Członkowie klubu ćwiczący sporadycznie z powodu pracy lub szkoły / studiów / nie opłacają składki członkowskiej. Jednak udział w tych zajęciach możliwy jest jedynie po opłaceniu ubezpieczenia, uzyskania zgody lekarza oraz zgody rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich.
 12. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wartościowe rzeczy pozostawione na terenie całego obiektu.
 13. Obowiązuje całkowity zakaz ćwiczeń w artykułach, które mogą być zagrożeniem dla współćwiczących tj. zegarki, bransoletki, kolczyki, naszyjniki itp.
 14. W czasie trwania zajęć na hali sportowej mogą przebywać jedynie osoby biorące aktywny udział w zajęciach. Obowiązuje zakaz przebywania widzów, kibiców itd.
 15. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Prezesem Klubu Sensei Wojciechem Hajduk tel. 694 200 484.