Informacje o klubie

Znajdą tu Państwo informacje na temat naszego klubu, rok powstania, adresy, nazwiska członków zarządu oraz wiele innych przydatnych informacji.

Dane klubu

Nazwa klubu:

Adres klubu (do korespondencji):

Siedziba biura i hali treningowej:

NIP:

REGON:

KRS:

Tarnowski Klub Sportowy „Kyokushin Karate”

ul. Bitwy Pod Monte Cassino 5/4, 33-100 Tarnów

ul. Krupnicza 8a, 33-100 Tarnów (HALA TOSiR)

8731372648

850445089

0000055029

Kontakt

Telefon komórkowy:

Email:

696 058 921 – sensei Janusz Wdowiak

biuro@karatetarnow.pl

Zarząd klubu

Prezes:

W-ce prezes:

Skarbnik:

Sekretarz:

Członek zarządu:

Janusz Wdowiak

Barbara Gwizd

Stanisława Bacik

Janusz Smoliński

Łukasz Kawik

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący:

Z-ca przewodniczącego:

Członek:

 

Monika Ząbek

Krystian Bajan

Wojciech Ciężadło

Instruktorzy

Główny instruktor (gr. zaawansowana):

Instr. gr. zaawansowanej:

Instr. gr. początkującej starszej i samoobrony:

Instr. gr. dzieci i samoobrony:

Instr. gr. dzieci:

Instr. gr. dzieci:

sensei Janusz Wdowiak 3 dan

sensei Wojciech Hajduk 2 dan

sensei Albert Nowicki 1 dan

sensei Mateusz Muniga 2 dan

sensei Wojciech Hajduk 2 dan

sensei Magdalena Starzec 2 dan

Filie klubu

Pawęzów:

Jastew (k. Dębna): 

sensei Mateusz Muniga 2 dan

sensei Albert Nowicki 1 dan