Gr. Samoobrony

Grupa Samoobrony – w zajęciach uczestniczą osoby dorosłe, powyżej 16 roku życia.

Głównym założeniem zajęć samoobrony jest wyrobienie w uczestnikach zdolności do szybkiej analizy sytuacji i dobrania najskuteczniejszej techniki obrony do konkretnego rodzaju zagrożenia. W tym celu uczestnicy zajęć uczą się opanowania w sytuacji zagrożenia, poruszania w pozycji walki oraz wyzwolenia się i obezwładnienia przeciwnika.

Program szkoleniowy przewiduje naukę podstawowych technik obronnych w stosunku do jednego lub wielu napastników, czy opanowania bezpiecznej techniki odparcia ataku w sytuacji zagrożenia, w której napastnik używa niebezpiecznego narzędzia takiego jak pałka, nóż czy pistolet. Ponadto każdym zajęciom towarzyszą ćwiczenia, których celem jest poprawienie ogólnej sprawności fizycznej ćwiczących: wzmocnienie mięśni, rozciągnięcie i uelastycznienie ciała, poprawa koordynacji ruchowej.

Gwarantujemy, że każdy trenujący samoobronę w naszej sekcji opanuje podstawowe techniki obrony oraz nabierze pewności siebie.

5 ETAPÓW szkolenia:

 1. Nauka podstaw karate
  Na pierwszych treningach nauczą się Państwo podstawowych elementów walki z karate. Poruszanie się w pozycji walki, uderzenia bloki oraz kopnięcia.
 2. Poprawa sprawności fizycznej
  Na treningach samoobrony każdy uczestnik poprawi swoją sprawność fizyczną. Elementami treningu są ćwiczenia siłowe, biegi, rozciąganie oraz poprawa koncentracji.
 3. Nauka padów i przewrotów
  W treningach samoobrony bardzo ważnym elementem są pady i przewroty, ponieważ większość obron przed napastnikiem kończy się podcięciem lub wywróceniem, dlatego każdy trenujący musi opanować przewroty, które wykonujemy na atestowanej 4-warstwowej macie.
 4. Zaznajomienie się z dźwigniami
  Każdy trenujący u nas samoobronę opanuje podstawowe elementy dźwigni oraz uwolnienia się od nich. Dlatego większość treningów odbywa się w parach.
 5. Wdrażanie wyuczonych elementów
  Po nauce podstawowych elementów obrony ćwiczący w parach realizują określone zadania (obronę lub atak). Instruktorzy korygują błędy zauważone podczas wykonywania zadań.