Rozkłady zajęć grup w Tarnowie

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
17:00 - 17:30
Gr. młodzikowa
od 0 - 5 kl. szkoły podst.
17:00 - 18:00
sensei Mateusz Muniga 2 dan
Gr. młodzikowaHala TOSiR (17:00 - 18:00)

Gr. młodzików średnio-zaawansowna
co najmniej rok treningu do 6 kl. szk. podst.
17:00 - 18:30
sensei Wojciech hajduk 1 dan
Gr. młodzików średnio-zaawansownaHala TOSiR (17:00 - 18:30)

Gr. początkująca starsza
od 6 kl. szkoły podst.
17:00 - 18:30
sensei Albert Nowicki 1 dan
Gr. początkująca starszaHala TOSiR (17:00 - 18:30)
Gr. młodzików średnio-zaawansowna
co najmniej rok treningu do 6 kl. szk. podst.
17:00 - 18:30
sensei Wojciech Hajduk 1 dan
Gr. młodzików średnio-zaawansownaHala TOSiR (17:00 - 18:30)
17:30 - 18:00
Gr. młodzikowa
od 0 - 5 kl. szkoły podst.
17:30 - 18:30
sensei Wojciech Hajduk 1 dan
Gr. młodzikowaHala TOSiR (17:30 - 18:30)

Gr. początkująca starsza
od 6 kl. szkoły podst.
17:30 - 19:00
sensei Albert Nowicki 1 dan
Gr. początkująca starszaHala TOSiR (17:30 - 19:00)

Gr. zaawansowana
kadra zawodnicza
18:30 - 20:00
sensei Marcin Grzegórzko 2 dan
Gr. zaawansowanaHala TOSiR (18:30 - 20:00)

Gr. samoobrony
od 16 r. ż.
19:00 - 20:30
sensei Albert Nowicki 1 dan
Gr. samoobronyHala TOSiR (19:00 - 20:30)
18:00 - 18:30
18:30 - 19:00
Gr. średnio-zaawansowana
od 6 kl. szkoły podst. (min 1 rok treningu)
18:30 - 20:00
sensei Janusz Wdowiak 3 dan
Gr. średnio-zaawansowanaHala TOSiR (18:30 - 20:00)

Gr. zaawansowana
kadra zawodnicza
18:30 - 20:00
sensei Janusz Wdowiak 3 dan
Gr. zaawansowanaHala TOSiR (18:30 - 20:00)
19:00 - 19:30
19:30 - 20:00
Gr. samoobrony
od 16 r. ż.
19:30 - 21:00
sensei Mateusz Muniga 2 dan
Gr. samoobronyHala TOSiR (19:30 - 21:00)

Gr. średnio-zaawansowana
od 6 kl. szkoły podst. (min 1 rok treningu)
19:30 - 21:00
sensei Wojciech Hajduk 1 dan
Gr. średnio-zaawansowanaHala TOSiR (19:30 - 21:00)

Gr. zaawansowana
kadra zawodnicza
19:30 - 21:00
sensei Wojciech Hajduk 1 dan
Gr. zaawansowanaHala TOSiR (19:30 - 21:00)
20:00 - 20:30
20:30 - 21:00

Poniedziałek

 • Gr. samoobrony od 16 r. ż. · sensei Mateusz Muniga 2 dan
  19:30 - 21:00
 • Gr. średnio-zaawansowana od 6 kl. szkoły podst. (min 1 rok treningu) · sensei Wojciech Hajduk 1 dan
  19:30 - 21:00
 • Gr. zaawansowana kadra zawodnicza · sensei Wojciech Hajduk 1 dan
  19:30 - 21:00

Wtorek

 • Gr. młodzikowa od 0 - 5 kl. szkoły podst. · sensei Mateusz Muniga 2 dan
  17:00 - 18:00
 • Gr. młodzików średnio-zaawansowna co najmniej rok treningu do 6 kl. szk. podst. · sensei Wojciech hajduk 1 dan
  17:00 - 18:30
 • Gr. początkująca starsza od 6 kl. szkoły podst. · sensei Albert Nowicki 1 dan
  17:00 - 18:30

Czwartek

 • Gr. młodzikowa od 0 - 5 kl. szkoły podst. · sensei Wojciech Hajduk 1 dan
  17:30 - 18:30
 • Gr. początkująca starsza od 6 kl. szkoły podst. · sensei Albert Nowicki 1 dan
  17:30 - 19:00
 • Gr. zaawansowana kadra zawodnicza · sensei Marcin Grzegórzko 2 dan
  18:30 - 20:00
 • Gr. samoobrony od 16 r. ż. · sensei Albert Nowicki 1 dan
  19:00 - 20:30

Piątek

 • Gr. młodzików średnio-zaawansowna co najmniej rok treningu do 6 kl. szk. podst. · sensei Wojciech Hajduk 1 dan
  17:00 - 18:30
 • Gr. średnio-zaawansowana od 6 kl. szkoły podst. (min 1 rok treningu) · sensei Janusz Wdowiak 3 dan
  18:30 - 20:00
 • Gr. zaawansowana kadra zawodnicza · sensei Janusz Wdowiak 3 dan
  18:30 - 20:00
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
17:00 - 17:30
Gr. młodzikowa
od 0 - 5 kl. szkoły podst.
17:00 - 18:00
sensei Mateusz Muniga 2 dan
Gr. młodzikowaHala TOSiR (17:00 - 18:00)
17:30 - 18:00
Gr. młodzikowa
od 0 - 5 kl. szkoły podst.
17:30 - 18:30
sensei Wojciech Hajduk 1 dan
Gr. młodzikowaHala TOSiR (17:30 - 18:30)
18:00 - 18:30

Wtorek

 • Gr. młodzikowa od 0 - 5 kl. szkoły podst. · sensei Mateusz Muniga 2 dan
  17:00 - 18:00

Czwartek

 • Gr. młodzikowa od 0 - 5 kl. szkoły podst. · sensei Wojciech Hajduk 1 dan
  17:30 - 18:30
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
17:00 - 17:30
Gr. początkująca starsza
od 6 kl. szkoły podst.
17:00 - 18:30
sensei Albert Nowicki 1 dan
Gr. początkująca starszaHala TOSiR (17:00 - 18:30)
17:30 - 18:00
Gr. początkująca starsza
od 6 kl. szkoły podst.
17:30 - 19:00
sensei Albert Nowicki 1 dan
Gr. początkująca starszaHala TOSiR (17:30 - 19:00)
18:00 - 18:30
18:30 - 19:00

Wtorek

 • Gr. początkująca starsza od 6 kl. szkoły podst. · sensei Albert Nowicki 1 dan
  17:00 - 18:30

Czwartek

 • Gr. początkująca starsza od 6 kl. szkoły podst. · sensei Albert Nowicki 1 dan
  17:30 - 19:00
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
19:00 - 19:30
Gr. samoobrony
od 16 r. ż.
19:00 - 20:30
sensei Albert Nowicki 1 dan
Gr. samoobronyHala TOSiR (19:00 - 20:30)
19:30 - 20:00
Gr. samoobrony
od 16 r. ż.
19:30 - 21:00
sensei Mateusz Muniga 2 dan
Gr. samoobronyHala TOSiR (19:30 - 21:00)
20:00 - 20:30
20:30 - 21:00

Poniedziałek

 • Gr. samoobrony od 16 r. ż. · sensei Mateusz Muniga 2 dan
  19:30 - 21:00

Czwartek

 • Gr. samoobrony od 16 r. ż. · sensei Albert Nowicki 1 dan
  19:00 - 20:30
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
18:30 - 19:00
Gr. średnio-zaawansowana
od 6 kl. szkoły podst. (min 1 rok treningu)
18:30 - 20:00
sensei Janusz Wdowiak 3 dan
Gr. średnio-zaawansowanaHala TOSiR (18:30 - 20:00)
19:00 - 19:30
19:30 - 20:00
Gr. średnio-zaawansowana
od 6 kl. szkoły podst. (min 1 rok treningu)
19:30 - 21:00
sensei Wojciech Hajduk 1 dan
Gr. średnio-zaawansowanaHala TOSiR (19:30 - 21:00)
20:00 - 20:30
20:30 - 21:00

Poniedziałek

 • Gr. średnio-zaawansowana od 6 kl. szkoły podst. (min 1 rok treningu) · sensei Wojciech Hajduk 1 dan
  19:30 - 21:00

Piątek

 • Gr. średnio-zaawansowana od 6 kl. szkoły podst. (min 1 rok treningu) · sensei Janusz Wdowiak 3 dan
  18:30 - 20:00
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
18:30 - 19:00
Gr. zaawansowana
kadra zawodnicza
18:30 - 20:00
sensei Marcin Grzegórzko 2 dan
Gr. zaawansowanaHala TOSiR (18:30 - 20:00)
Gr. zaawansowana
kadra zawodnicza
18:30 - 20:00
sensei Janusz Wdowiak 3 dan
Gr. zaawansowanaHala TOSiR (18:30 - 20:00)
19:00 - 19:30
19:30 - 20:00
Gr. zaawansowana
kadra zawodnicza
19:30 - 21:00
sensei Wojciech Hajduk 1 dan
Gr. zaawansowanaHala TOSiR (19:30 - 21:00)
20:00 - 20:30
20:30 - 21:00

Poniedziałek

 • Gr. zaawansowana kadra zawodnicza · sensei Wojciech Hajduk 1 dan
  19:30 - 21:00

Czwartek

 • Gr. zaawansowana kadra zawodnicza · sensei Marcin Grzegórzko 2 dan
  18:30 - 20:00

Piątek

 • Gr. zaawansowana kadra zawodnicza · sensei Janusz Wdowiak 3 dan
  18:30 - 20:00
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
17:00 - 17:30
Gr. młodzików średnio-zaawansowna
co najmniej rok treningu do 6 kl. szk. podst.
17:00 - 18:30
sensei Wojciech hajduk 1 dan
Gr. młodzików średnio-zaawansownaHala TOSiR (17:00 - 18:30)
Gr. młodzików średnio-zaawansowna
co najmniej rok treningu do 6 kl. szk. podst.
17:00 - 18:30
sensei Wojciech Hajduk 1 dan
Gr. młodzików średnio-zaawansownaHala TOSiR (17:00 - 18:30)
17:30 - 18:00
18:00 - 18:30

Wtorek

 • Gr. młodzików średnio-zaawansowna co najmniej rok treningu do 6 kl. szk. podst. · sensei Wojciech hajduk 1 dan
  17:00 - 18:30

Piątek

 • Gr. młodzików średnio-zaawansowna co najmniej rok treningu do 6 kl. szk. podst. · sensei Wojciech Hajduk 1 dan
  17:00 - 18:30
No treningi available!
Rozkład zajęć – plik PDF